Hwyl Yr Wyl Gyda CAVS

Hwyl Yr Wyl Gyda CAVS

Rhannwch Lawenydd eich Nadolig gyda CAVS – Beth bynnag yw maint eich cyfraniad cymunedol i’r Nadolig, tagiwch ni yn eich digwyddiadau er mwyn i ni rannu yn eich dathliadau @CAVSCarms – CAVS TwitterCAVS Facebook

Nid yw Nadolig 2020 yn mynd i fod yn hawdd i bawb.
Diweithdra,
profedigaeth, teimlo’n ansefydlog ac yn ansicr. Mae yna lawer o resymau inni fod yn ystyriol a gofalu am ein teulu, ein ffrindiau, ein cymdogion a chyd-breswylwyr Sir Gâr.

Mae trigolion Sir Gâr wedi profi’r gallu i ddod at ei gilydd yn ystod amseroedd anodd. Dangoswch i ni sut rydych chi’n gwneud yr un peth yn ystod tymor yr ŵyl.

Pa ffordd well o leihau unigrwydd ac arwahanrwydd nag estyn allan a dangos ein dealltwriaeth o fod yn gynhwysol. Cynigiwch law o gyfeillgarwch

  • Cysylltwch â ConnectCarmarthenshire
  • Cysylltu â’ch grwpiau lleol ar gyfryngau cymdeithasol.
  • Gwnewch eich addewid o garedigrwydd ar Connecttokindness.
  • Cysylltwch â’ch Cyngor Cymuned.
  • Ewch i ailgyflwyno’ch hun i’ch cymdogion.
  • Trefnwch Flwch Post lleol i Sion Corn gydag aelodau o’ch cymuned.

#HwylYrWylGydaCAVS

#CAVSYnDathlu’rNadolig

#NadoligCAVSSirGâr

#CysylltuâCharedigrwydd

Poster Dwyieithog

Share