Mae swyddfa CAVS ar gau

Mae swyddfa CAVS ar gau

Mae swyddfa CAVS ar gau i ymwelwyr yn dilyn arweiniad y Llywodraeth ynghylch Coronafeirws.

Mae staff CAVS yn dal i fod yma i’ch cefnogi chi!
Byddwn yn gweithio gartref, bydd eich galwadau’n cael eu dargyfeirio a bydd gennym e-byst. Cysylltwch â ni os gallwn wneud unrhyw beth i’ch helpu yn ystod yr amser heriol hwn.

Byddwn yn parhau ar gau am gyfnod nes bydd y cyngor yn newid.

Bydd diweddariadau pellach yn cael eu rhannu yma, trwy ein gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n e-fwletinau rheolaidd.

Gwybodaeth Coronafeirws

Share