Mae swyddfa CAVS ar gau

Mae swyddfa CAVS ar gau

Mae swyddfa CAVS ar gau i ymwelwyr yn dilyn arweiniad y Llywodraeth ynghylch Coronafeirws.

Mae staff CAVS yn dal i fod yma i’ch cefnogi chi!
Rydym yn gweithio gartref, mae eich galwadau’n cael eu dargyfeirio (mae ein llinellau ffôn ar agor rhwng 9am a 5pm) ac mae gennym e-byst.

Cysylltwch â ni os gallwn wneud unrhyw beth i’ch helpu yn ystod yr amser heriol hwn.

Byddwn yn parhau ar gau am gyfnod nes bydd y cyngor yn newid.

Bydd diweddariadau pellach yn cael eu rhannu trwy ein gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n e-fwletinau rheolaidd.

Gwybodaeth Coronafeirws

Share