CAVS: Swyddog Cefnogi Datblygu

CAVS: Swyddog Cefnogi Datblygu

Swyddog Cefnogi Datblygu

22.5 awr yr wythnos

NJC Pwynt 15:   £22,911 (pro rata)

Lleolir yng Nghaerfyrddin

Dyddiad Cau:  20.11.19

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd heriol ond gwerth chweil yma, gan unigolion brwdfrydig sydd â phrofiad o weithio gyda mudiadau Trydydd Sector sydd yn gallu dangos ymrwymiad i gefnogi datblygiad ac effeithiolrwydd gweithredu gwirfoddol a chymunedol ym mhob maes o weithgaredd. Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael wybodaeth eang, sgiliau a phrofiad , a fydd yn cynnwys: gwybodaeth am ffynonellau cyllid sydd ar gael; dealltwriaeth o ddatblygiad cymunedol a materion cymdeithasol; dealltwriaeth o weithio mewn partneriaeth a chydweithredu; profiad o ddatblygu hyfforddiant; profiad o reoli prosiectau; y gallu i gynnal a chymryd rhan mewn cyfarfodydd; y gallu i echdynnu a dadansoddi gwybodaeth o ffynonellau amrywiol; y gallu i lunio adroddiadau ac erthyglau ysgrifenedig , y gallu i weithio ar eich liwt eich hun .

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd Swyddog Cefnogi Datblygu, cysylltwch â Marie Mitchell, Prif Swyddog ar 01267 245555.

Pecyn cais:

Llythyr eglurhaol

Swydd-Ddisgrifiad

Disgrifiad person

Ffurflen Cais

Share