Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS

Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS

Ydych chi’n gwybod am wirfoddolwr sydd wedi gwneud gwahaniaeth i’w gymuned, i eraill a / neu eu hunain?

Beth am eu henwebu am wobr cydnabod CAVS?

Dadlwythwch ffurflen enwebu

Ceir ffurflenni enwebu gan CAVS

18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin.

Admin@cavs.org.uk 8 www.cavs.org.uk

CATEGORÏAU:

  • Gwirfoddolwr Hŷn (dros 25)
  •  Gwirfoddolwr Ifanc (dan 25)
  •  Ymddiriedolwr (er cof am Dr. Christopher Reed MBE)
  •  Grŵp
  •  Gwirfoddoli Gwledig
  •  Cydnabyddiaeth Arbennig

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau: Dydd Mawrth 10fed Medi 2019

Share