CDAS: Gweithwyr Cymorth Ar Alwad benywaidd

CDAS: Gweithwyr Cymorth Ar Alwad benywaidd

Mae ar WASANAETHAU CAM-DRIN DOMESTIG CAERFYRDDIN

angen: Gweithwyr Cymorth Ar Alwad benywaidd

Bydd y rôl hon yn darparu cymorth ar alwad brys ar benwythnosau i fenywod sy’n byw yn y lloches. Gallai hyn olygu cymorth dros y ffôn neu ar y safle. Y lwfans ar gyfer sifft yw £35 y dydd ar y penwythnos, yn ogystal â chyfradd galw allan o £10.80 yr awr plws treuliau

I gael rhagor o wybodaeth a phecyn ymgeisio, cysylltwch â Vicky Snook trwy
e-bost: Vicky.snook@carmdas.org neu ffoniwch: 01267 238410

Mae profiad o ddarparu cefnogaeth mewn rôl gymorth yn hanfodol. Bydd gwiriad DBS manwl yn ofynnol.

Gwnewch gais am becyn ymgeisio trwy anfon neges e-bost i: info@carmdas.org

(Esemptiad wedi’i hawlio o dan Adran 7 (2b a 2e) o Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw 1975)

Share