Dathlu Calan Gaeaf 2020 mewn modd diogel a charedig

Dathlu Calan Gaeaf 2020 mewn modd diogel a charedig

Peidwch bod ofn, ymunwch gyda ni i ddathlu Calan Gaeaf mewn modd diogel a charedig.  

Beth am greu taith Calan Gaeaf ar gyfer eich cymuned leol?

Argraffwch eich Pwmpen Caredigrwdd 🎃 neu ewch ati i wneud un eich hunain, a’i arddangos yn y ffenest i ddangos eich cefnogaeth.

Lawrlwythwch y cerdyn-ffenestr a’r taflen lliwio yma:

cysylltuacharedigrwydd.cymru/calangaeaf/

Diolch a mwynhewch!

Cysylltu â Charedigrwydd

Share