Dathlu Gwirfoddoli a Blwyddyn y Môr

Dathlu Gwirfoddoli a Blwyddyn y Môr

Ymunwch â ni er mwyn

Dathlu Gwirfoddoli a Blwyddyn y Môr

…yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr, diwrnod o grefftau, gweithgareddau morol a gwybodaeth am wirfoddoli’n lleol

6 Mehefin 2018 11am-3pm yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre

Mae Volunteering Matters yn gweithio gydag Amgueddfa Wlân Cymru a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr ac amrediad o grwpiau lleol eraill, ac rydym yn gobeithio y cewch gyfle i gyfarfod rhai gwirfoddolwyr lleol i ni gael diolch i chi’n bersonol am eich gwaith.

Rhaglen y Diwrnod (galwch heibio unrhyw bryd!)

  • 11am- Croeso
  • 11am-3pm ­– Stondinau Sefydliadau Gwirfoddoli, Arddangosiadau Crefft a Groto Blwyddyn y Môr yr Amgueddfa
  • 12.15pm – Cinio Ysgafn (rhowch wybod am unrhyw anghenion dietegol ar y ffurflen isod)
  • 1pm-1.45pm – Gweithdy atgofion glan y môr gyda disgyblion Ysgol Gynradd Penboyr (nifer cyfyngedig o lefydd, rhaid archebu)
  • 1.45-2.30pm – Gweithdy addurno cacennau gyda disgyblion Ysgol Gynradd Penboyr (nifer cyfyngedig o lefydd, rhaid archebu)
  • Hefyd, bydd telynorion Cymdeithas Clarsach – Cangen Cymru yn ein swyno drwy’r dydd

Gobeithiwn eich gweld yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre ger Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5UP. Os hoffech ymuno â ni, atebwch erbyn 11 Mai 2018. Cysylltwch â kate.evans@amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch 029 2057 3070.

Cyfarwyddiadau: www.amgueddfa.cymru/gwlan/ymweld/lleoliad/

Ffurflen archebu

Share