Sefydliad elusennol yn gofyn am fwy o geisiadau o Gymru

Sefydliad elusennol yn gofyn am fwy o geisiadau o Gymru

Mae sefydliad elusennol anferth yn annog elusennau bach yng Nghymru i beidio â cholli’r cyfle i gael budd o hyfforddiant arweinyddiaeth am flwyddyn gan dîm o fentoriaid busnes yn ogystal â £6,500 o gyllid.

Lansiodd y Garfield Weston Foundation y Gwobrau Weston Charity yng Nghymru ddwy flynedd yn ôl ac eisiau mwy o elusennau o Gymru i ymgeisio’r flwyddyn hon. Nid oes yr un elusen yn rhy fychan i gael eu hystyried, mae dewisiadau yn seiliedig ar eu parodrwydd i weithio gyda thîm o fentoriaid ar drechu eu heriau mwyaf i roi eu helusen ar sylfaen gynaliadwy ymhell i’r dyfodol.

Mae’r gwobrau yn dathlu a chefnogi elusennau rheng flaen sy’n gweithio ym maes cymuned, llesiant a ieuenctid. Gall elusennau llai na £5 miliwn yng Nghymru (yn cynnwys y rheiny gydag incwm llawer llai) ymgeisio o’r 2 Rhagfyr hyd at 10 Ionawr 2020. Fe’i rhedir gan y Garfield Weston Foundation gyda Pilotlight, sy’n hwyluso’r rhaglen hyfforddi.

Gall elusennau fod un cam ar y blaen drwy ymgyfarwyddo’u hunain â’r ffurflen gais eithaf bychan ar www.westoncharityawards.org.

Share