Dogfen Bwysig i Fyrddau Elusennau

Dogfen Bwysig i Fyrddau Elusennau – 15 cwestiwn y mae angen i ymddiriedolwyr eu gofyn.

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyflwyno arweiniad diweddar i fyrddau ymddiriedolwyr i’w helpu i drefnu trafodaethau adolygu am y modd y mae eu helusennau’n gweithredu.

 Mae’r ddogfen, o’r enw Big Board Talk, yn cynnwys rhestr o 15 o gwestiynau sydd â’r nod o helpu ymddiriedolwyr i ddangos eu bod yn ymateb yn briodol i newidiadau cyfredol a newidiadau posib yn y sector.

Cyhoeddwyd yr arweiniad yn wreiddiol yn 2009 mewn ymateb i’r dirywiad economaidd. Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Elusennau fod y ddogfen wedi cael ei diwygio ond mai’r un yw’r neges.

Mae’r corff rheoleiddio eisiau i elusennau ddefnyddio’r rhestr gyfeirio fel templed i helpu i drefnu trafodaeth fel eitem ar yr agenda yn eich cyfarfod ymddiriedolwyr, eich trafodaethau neu’ch cyfarfodydd cynllunio, yn ôl y cyflwyniad i’r ddogfen.

Caiff y cwestiynau eu grwpio dan bedwar categori: strategaeth, iechyd ariannol, llywodraethu a defnyddio adnoddau yn y modd mwyaf effeithiol. I gael rhagor o wybodaeth am yr arweiniad diweddaraf hwn cliciwch yma.

Share