Clwb Hâf Plant a Phobl Ifanc

Clwb Hâf Plant a Phobl Ifanc

Am blant a phobl ifanc 5-19 oed

Ysgol Heol Goffa, Llanelli, Uned Myrddin a Chanolfan Elfed, Caerfyrddin

Dydd Llun – Gwener rhwng 29ain Gorffennaf a’r 23ain Awst 2019

Rhwng 10am a 4pm

£15 y plentyn y sesiwn

Nodwch mae archebu lle yn hanfodol

Dyddiad cau i archebu lle — 30ain Mehefin 2019

Poster

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch âg Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr ar:

T: 01554 754957 Archebu dros ffôn rhwng 10am a 12pm

E: info@carmarthenshirecarers.co.uk

Ariannwyd gan Cyngor Sir Gâr ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr

Share