HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT -Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT -Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT – TAFLEN Y CWRS
Y Cwrs: Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio
Lleoliad & Ddyddiadau:
Llanelli – 16/1/18

Amser: 0930 – 1230 neu 1330-1630
Hyd y cwrs: Hanner diwrnod
Tiwtor y Cwrs: Mike “Alfie” Howard
Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad?
Ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc. Y rhai sy’n gweithio mewn gwasanaethau/rolau ataliol
Beth yw’r amcanion?
Bydd y cyfranogwyr yn gallu –

  • Adnabod yr amrywiaeth o ymddygiadau hunan-niweidio.
  • Adnabod y risgiau sy’n gysylltiedig ag ymddygiadau hunan-niweidio.
  • Cefnogi unigolion a theuluoedd i gynnal eu diogelwch a cheisio cymorth priodol.

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?
Bydd gan ymarferwyr well gwybodaeth a hyder i adnabod ac i godi’r mater gyda phlant/pobl ifanc. Byddant yn gwybod beth yw’r camau priodol i’w cymryd mewn argyfwng i gadw unigolyn yn ddiogel rhag perygl uniongyrchol i fywyd.
Byddant yn gallu helpu i ddatblygu strategaethau gydag unigolyn i leihau’r risg o ymddygiadau hunan-niweidio.

Noder nad oes modd cynnig mwy na 2 le i bob sefydliad, felly rhestrwch eich ymgeiswyr yn nhrefn blaenoriaeth.

Nodwch ba YB neu YYP.

Ffurflen Gais

Ceisiadau at: Nia L Davies NLDavies@sirgar.gov.uk
Cyngor Sir Caerfyrddin, Dysgu a Datblygu,
Llawr Cyntaf, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3HB

Share