Lleisiau Cydweithredol Menywod Cymru: Dydd Llun 4 Rhagfyr 2017 5.30 – 8.00pm, Caerdydd

Lleisiau Cydweithredol Menywod Cymru: Dydd Llun 4 Rhagfyr 2017 5.30 – 8.00pm, Caerdydd

Cynhelir y digwyddiad hwn, sy’n rhad ac am ddim, ddydd Llun 4 Rhagfyr 2017 (5.30pm-8pm) yn Tramshed Tech, yng nghanol Caerdydd, a byddem wrth ein boddau petaech yn ymuno â ni.

Beth sy’n gwneud mentrau cydweithredol yn wahanol i fenywod?

Bydd siaradwyr gwadd i’n hysbrydoli, diodydd a bwyd bys a bawd, cyfleoedd rhwydweithio anffurfiol a’r cwestiwn mawr, sef Sut ydych chi eisiau i Leisiau Cydweithredol Menywod Cymru gael ei redeg dros y flwyddyn i ddod?

Siaradwyr Gwadd:

• Karen Wilkie, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol, y Blaid Gydweithredol.

• Allison Soroko, Pennaeth Ymgysylltu a Pherchnogaeth, Cartrefi Cymoedd Merthyr.

Cadeirydd: Dr Amanda Benson, y Coleg Cydweithredol ac aelod o Bwyllgor Llywio Her Menywod Cydweithredol.

Trefnir y lansiad hwn gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a’r Coleg Cydweithredol, gyda chefnogaeth Co-ops UK a Co-operative News.

Mae Lleisiau Cydweithredol Menywod Cymru yn rhan o ymgyrch ehangach Her Menywod Cydweithredol 2020.

https://www.eventbrite.co.uk/e/co-operative-womens-voices-wales-lleisiau-cydweithredol-menywod-cymru-tickets-39828098916

Share