Mae’r cnotiog a’r crychiog angen eich cefnogaeth!

Mae’r cnotiog a’r crychiog angen eich cefnogaeth!

Mae Coed Cadw wedi lansio deiseb sy’n galw ar y Cynulliad i gynnig diogelwch go iawn ar gyfer coed hynafol ac etifeddol Cymru, ynghyd â chyngor a chefnogaeth i’w perchnogion nhw.

Beth mae Coed Cadw yn galw amdano?

Mae Coed Cadw’n credu fod coed hynafol ac etifeddol Cymru’n rhan werthfawr ac amhrisiadwy o’n hamgylchedd a’n hetifeddiaeth.

Felly, rydym yn galw ar y Cynulliad i gynnig diogelwch go iawn iddyn nhw, er enghraifft trwy:

  • Roi dyletswydd ar y corff amgylcheddol sengl i hybu cadwraeth coed fel hyn trwy gynnig cyngor a chefnogaeth i’w perchnogion, gan gynnwys grantiau pan fydd angen.
  • Diwygio’r ddeddfwriaeth bresennol am Orchmynion Gwarchod Coed, i sicrhau eu bod yn gwbl addas i ddiogelu coed hynafol ac etifeddol.
  • Cynnwys bas data’r coed a gofnodwyd, a’u dilysu, trwy brosiect yr Helfa Coed Hynafol fel rhan o unrhyw gynllun sy’n cymryd lle Cynllun Gofodol Cymru, gan gydnabod y rhain fel ‘Coed o Ddiddordeb Arbennig’. Dylid darparu’r wybodaeth hon i Awdurdodau Cynllunio yng Nghymru iddyn nhw ei gosod ar eu systemau GIS, er gwybodaeth.

Dolen i wefan Coed Cadw

Cofrestrwch deiseb

Share