Galw diwahoddiad a thwyll ar y rhyngrwyd

Galw diwahoddiad a thwyll ar y rhyngrwyd

Galw diwahoddiad a thwyll ar y rhyngrwyd – os oes gennych amheuaeth, peidiwch â’u gadael i mewn!

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill a’n partneriaethau diogelwch cymunedol i fynd i’r afael â phroblem gynyddol sef galw diwahoddiad a thwyll ar y rhyngrwyd.

Rydym wedi gweld cynnydd o dros 100% yn y mathau hyn o droseddau yr adroddir amdanynt ar draws ardal yr heddlu yn 2011-12, ac amcangyfrifir y bydd tua 40% o’r holl ddioddefwyr wedi colli arian.

Mae’r rhyngrwyd yn rhan fawr o fywyd beunyddiol ar gyfer llawer ohonom – mae pawb boed yn hen, yn ifanc a phawb yn y canol wedi croesawu’r dechnoleg. Mae wedi gweddnewid sut yr ydym yn derbyn nifer o wasanaethau a gwybodaeth heb orfod gadael ein cartrefi – ond mae hefyd wedi’i gwneud hi’n haws i droseddwyr ein cyrraedd ni fel unigolion a’n manylion personol. Felly rhaid i ni gyd sicrhau ein bod yn cymryd rhai camau sylfaenol i amddiffyn ein hunain a’n teuluoedd rhag dod yn ddioddefwyr trosedd ar y rhyngrwyd.

Yr hyn i gadw golwg amdano a chyngor

Gall twyll ar y rhyngrwyd ddod ar sawl ffurf, ond dylech bob amser fod yn effro i ‘alwyr diwahoddiad’. Gallai galwyr honni fod problem gyda’ch cyfrifiadur/rhyngrwyd neu eich bod chi wedi ennill swm sylweddol o arian – ond os nad oeddech chi’n disgwyl yr alwad peidiwch â dechrau sgwrsio â hwy, peidiwch â rhoi unrhyw fanylion personol iddynt nac anfon unrhyw arian. Peidiwch byth â mewngofnodi i’ch cyfrifiadur o ganlyniad i alwad diwahoddiad yn honni bod gan eich cyfrifiadur firws neu firysau – eto peidiwch sgwrsio â hwy o gwbl.

DOLENNI DEFNYDDIOL

Share