Prosiect Gwasanaethau Cyfunol: Cydlynydd Prosiect

Prosiect Gwasanaethau Cyfunol: Cydlynydd Prosiect

Mae gwasanaeth iechyd meddwl LINKS am benodi Cydlynydd Prosiect i gydlynu y Prosiect Gwasanaethau Cyfunol: gwasanaeth y cyn filwyr yn LINKS.

Bydd y Prosiect yn darparu gwasanaeth pwrpasol i gyn filwyr a’u teuluoedd sydd hefyd yn cynnwys rhedeg y gwasanaeth cyfeillio.
Bydd y swydd llawn amser wedi’i lleoli o fewn adeilad LINKS yn Llanelli ond gyda chylch gwaith dros Sir Gaerfyrddin gyfan. Gosodir y gyflog ar £20,816 ac i gychwyn caiff ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Chyfamod y Lluoedd Arfog tan Mai 2020.
Am wybodaeth bellach neu i ofyn am becyn cais electronig ebostiwch recruitment@links.uk.net

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Llun 22ain Gorffennaf 2019.

Share