Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Themâu Strategol Comic Relief:

  • Plant yn Goroesi ac yn Ffynnu Camau i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad at gyfleoedd i wireddu eu potensial
  • Cydraddoldeb Rhywiol Camau i wella cydraddoldeb i fenywod a merched
  • Lle Diogel i Fod Camau i helpu pobl agored i niwed i wella eu hamgylchiadau a’u diogelwch
  • Iechyd Meddwl Camau i roi mynediad at gymorth a chodi ymwybyddiaeth

Bydd dau fath o grant ar gael:

  • Grantiau bach ar lawr gwlad £ 1,000 – £ 10,000
  • Grantiau mawr (ar gyfer twf sefydliadol) £ 30,000 – £ 60,000

I gael rhagor o wybodaeth am y Gronfa hon ewch i wefan Cymorth Trydydd Sector Cymru, dolen yma.

Bydd pecynnau ymgeisio a nodiadau cyfarwyddyd ar gael yno o 22 Gorffennaf tan ddyddiad cau’r gronfa ar 31 Hydref 2019. 

Share