Prosiect Common Voice

Prosiect Common Voice

Prosiect Common Voice yw’r ymgais i greu data rhydd ar gyfer adnabod lleferydd, fel bod peiriannau yn gallu cofnodi’r hyn rydych yn ei ddweud wrthyn nhw, ei ddeall ac ymateb iddo.

Mae hyn yn galluogi darparu rhaglenni a pheiriannau ar gyfer y deillion a’r anabl, cynorthwywyr personol, llywio mewn ceir, ac ati. Mae’r rhain eisoes yn bodoli yn Saesneg, yr her nawr yw eu cael yn Gymraeg.

Rydym yn chwilio am bobl sy’n siarad Cymraeg o bob rhan o Gymru, a’r byd i gyfrannu. Gorau po fwyaf o amrywiaeth mae’r peiriant yn ei gael, y gorau y bydd yn gallu eu dehongli.

Gan fod offer Common Voice ar wefan ac ap mae modd cyfrannu yn unrhyw le ac ar unrhyw bryd. Mae modd cyfrannu drwy ddarllen brawddegau a phytiau a thrwy ddilysu lleisiau pobl eraill. Mae’r ddwy elfen yn bwysig.

Mae modd defnyddio eich cyfrifiadur eich hun os oes ganddo feicroffon a chlustffonau/uchelseinydd neu yn gallu cysylltu rhai iddo. Mae modd hefyd defnyddio’r ap ar gyfer iPad neu iPhone diweddar.

Mae Common Voice Cymraeg yn bartneriaeth rhwng Mozilla Foundation, gwneuthurwr y porwr Firefox, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor a Meddal.com.

Er mwyn cyfrannu mae Common Voice Cymraeg i’w gael yn: voice.mozilla.org/cy/new  a’r ap ar gyfer iPhone ac iPad o’r App Store yn: https://itunes.apple.com/us/ap/project-common-voice-by-mozilla/id1240588326

Share