Eiriolwr Cymuned

Eiriolwr Cymuned

Eiriol – Yn recriwtio eiriolwr cymuned, yn rhugl yn Gymraeg, i weithio yn Sir Gaerfyrddin gyda oedolion sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl neu gofalwyr sydd yn gofalu am oedolyn â phroblemau iechyd meddwl.

Oriau: Llawn Amser 37 awr yr wythnos

Contract cyfnod penodol hyd at 30/9/19 (estyniad tebygol gan ddibynu ar gyllid)

Cyflog: Yn gymesur â phrofiad a chymhwysterau

Graddfa cyflog : £22,401 – £25,463

Lleoliad – swyddfa yng Nghaerfyrddin gyda’r angen i deithio ar gyfer apwyntiadau ledled Sir Gaerfyrddin. Mae trafnidiaeth eich hunan ar gyfer dibenion busnes yn hanfodol. Mae gwiriad DBS uwch yn hanfodol. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

Am becyn cais e-bostiwch eiriol@eiriol.org.uk neu 01267 231122

Dyddiad cau am y swydd: 5yh Dydd Gwener 1af Chwefror 2019

Dyddiad cyfweliad: 14eg o Chwefror 2019

Share