Arolwg o Gydlyniant Cymunedol

Arolwg o Gydlyniant Cymunedol

Yn galw ar yr holl asiantaethau a sefydliadau sy’n gweithio gyda chymunedau yn Sir Gâr..

Beth yw eich barn am gydlyniant cymunedol, a’r effaith y gallai Brexit a’r pandemig COVID-19 ei chael ar eich cymunedau?

Byddem yn ddiolchgar dros ben pe baech chi, neu aelod o’ch sefydliad, yn hapus i gwblhau’r arolwg byr. Dilynwch y ddolen yma: https://premieradvisory.co.uk/community-cohesion-in-mid-and-south-west-wales-survey-home-page/

Bydd hyn yn helpu i gasglu eich barn am gydlyniant cymunedol, ac yn benodol yr effaith y gallai Brexit a’r pandemig COVID-19 ei chael ar eich cymunedau.

Mae’r Tîm Cydlyniant Cymunedol yng Nghanolbarth a De-orllewin Cymru wedi comisiynu’r cwmni ymchwil profiadol Premier Advisory Group i ymgynghori â sefydliadau ac asiantaethau sy’n gweithio gyda chymunedau yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys.

Mae eich help gyda hyn yn hanfodol a bydd canlyniadau’r arolwg hwn yn llywio gwaith y Tîm Cydlyniant Cymunedol ar draws rhanbarth Dyfed Powys o ran deall a gwella cydlyniant cymunedol.

Share