Swyddog Datblygu Cyfeillion Cymunedol x 2

Swyddog Datblygu Cyfeillion Cymunedol x 2

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS)
a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO)
yw’r mudiadau ymbarel sy’n cynnal, hyrwyddo a datblygu mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol ac unigolion yn y sector gwirfoddol ym Mwrdeistrefi Sirol Castell-nedd Port talbot a Phen-y-Bont ar Ogwr.

Cynllun cyfeillio yw’r Cyfeillion Cymunedol, cynllun sy’n cefnogi gwirfoddolwyr i gynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth i bobl sy’n teimlo’n unig neu’n ynysig.

Swyddog Datblygu Cyfeillion Cymunedol
35 awr yr wythnos
£21,952 to £25,984 y flwyddyn, cynllun pensiwn
anghyfrannol o 10%
(Yn gyflogedig gan, ac wedi’i leoli yn NPTCVS)

Swyddog Datblygu Cyfeillion Cymunedol
37 awr yr wythnos
£24,313 pa, cynllun pensiwn anghyfrannol o 8%
(Yn gyflogedig gan, ac wedi’i leoli yn BAVO)

Ariennir y prosiect gan y Loteri Fawr tan fis Medi 2020
Dyddiad cau am geisiadau:
Canol dydd, dydd Llun, Hydref 7fed 2019

Am becyn cais a wnewch chi:
Ffonio 01639 631246, neu ewch i www.nptcvs.wales
(swydd NPTCVS)
Ffonio 01656 810400, neu ewch i www/bavo.org.uk/jobs
(swydd BAVO)

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot Neath Port Talbot a BAVO yn ceisio hyrwyddo cyfleoedd cyfartal.

NPTCVS – Rhif yr Elusen 1064450, Rhif y Cwmni 3341466
BAVO – Rhif yr Elusen 1146543, Rhif y Cwmni No. 07691764

Share