Swyddog Datblygu Cyfeillion Cymunedol

Swyddog Datblygu Cyfeillion Cymunedol

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS) yw’r mudiad ymbarel sy’n cynnal, hyrwyddo a datblygu mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol ac unigolion yn y sector gwirfoddol ym Mwrdeistrefi Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Cynllun cyfeillio yw’r Cyfeillion Cymunedol, cynllun sy’n cefnogi gwirfoddolwyr i gynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth i bobl sy’n teimlo’n unig neu’n ynysig.

Swyddog Datblygu Cyfeillion Cymunedol

  • 35 awr yr wythnos
  • £21,952 to £25,984 y flwyddyn, cynllun pensiwn anghyfrannol o 10%

Dyddiad cau am geisiadau: Canol dydd ar 22ain Tachwedd 2019

Am becyn cais a wnewch chi: Ffonio 01639 631246, neu ewch i www.nptcvs.wales

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot Neath Port Talbot yn ceisio
hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol (CVS) Castell-nedd Port
Talbot – Rhif yr Elusen 1064450, Rhif y Cwmni 3341466

Share