Swyddog Cyfranddaliadau Cydweithredol Cymunedol

Swyddog Cyfranddaliadau Cydweithredol Cymunedol

£27,000  37.5 awr yr wythnos, cyfnod penodol – 2 blynedd

Mae hwn yn gyfle unigryw i chwarae rhan sylweddol ym mhrosiect peilot Cynigion Cyfranddaliadau Cydweithredol Cymunedol Sir Benfro. Nod y prosiect yw cydlynu’r gefnogaeth ar gyfer cymunedau sy’n dymuno sefydlu mentrau cymdeithasol cydweithredol newydd gan ddefnyddio cyllid cyfranddaliadau cymunedol.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd 21 Mai 2018

Am ragor o fanylion, gan gynnwys pecynnau cais, cysylltwch â Julie Davies ar 01834 860965 julied@planed.org.uk

Gellir cael fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon drwy ffonio 01834 860965

Share