Sefydliad Cymunedol Cymru Swyddi Gwag

Sefydliad Cymunedol Cymru Swyddi Gwag

Cynorthwydd Gweithredol

Rydan ni yn edrych am Gynorthwydd Gweithredol i ymuno â’r tîm – ac i’n helpu i gefnogi mwy o bobl ar hyd a lled Cymru.

Cynorthwydd Gweithredol – Pecyn Swydd

Ffurflen Gais am Waith – Cyfrinachol

Swyddog Grantiau

Rydan ni yn edrych am Swyddog Grantiau talentog i ymuno â’r tîm – ac i’n helpu i dyfu’n bellach er mwyn cefnogi mwy o bobl ar hyd a lled Cymru.

Swyddog Grantiau – Pecyn Swydd

Ffurflen Gais am Waith – Cyfrinachol

Gweithio yn Sefydliad Cymunedol Cymru

Rydyn ni yma yn Sefydliad Cymunedol Cymru yn credu fod prosiectau lleol yn gallu newid bywydau.

Rydyn ni’n gweithio gyda grwpiau cymunedol ac elusennau ledled Cymru, yn cymryd trafferth i ddeall beth maen nhw’n ceisio ei gyflawni ac yn eu cefnogi i wneud hynny drwy ddyfarnu grantiau ar ran ein rhoddwyr.

Rydyn ni’n falch iawn o fod yn sefydliad y mae gwerthoedd yn ei arwain ac rydyn ni’n chwilio am bobl dalentog ac ymroddgar sy’n adlewyrchu ein gwerthoedd:

  • Rydyn ni’n bartneriaid da
  • Mae ots gennym ni am y bobl rydyn ni’n yn gweithio gyda nhw
  • Rydyn ni’n gwneud gwahaniaeth

Yn gyfnewid am eich angerdd a’ch ymrwymiad, gallwn gynnig amgylchedd waith a fydd yn eich helpu i dyfu a datblygu, yn ogystal â chyrraedd cydbwysedd gwaith-bywyd da.

Mae gennym ni becyn gwyliau hael o 25 diwrnod o wyliau’r flwyddyn, yn ogystal ag 8 gŵyl y banc a thri diwrnod ychwanegol o wyliau rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Mae gennym ni bolisïau cyfeillgar i deuluoedd, rydyn ni’n annog gweithio’n hyblyg ac yn cynnig mentrau llesiant megis sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar wythnosol.

Rydyn ni hefyd yn cynnig y buddion canlynol:

  • Pensiwn cystadleuol
  • Cynllun beicio i’r gwaith
  • Prawf llygaid am ddim
  • Hyfforddiant a Datblygu / datblygu proffesiynol
Share