Mae’r Cynghorau Iechyd Cymuned yn chwilio am aelodau!

Mae’r Cynghorau Iechyd Cymuned yn chwilio am aelodau!

A oes gennych ddiddordeb yn eich GIG lleol?
Ydych chi eisiau gwella gwasanaethau iechyd lleol yn eich ardal?
A oes gennych 3-5 diwrnod yn rhydd, bob mis, i fod yn wirfoddolwr?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o bob cefndir – i’n helpu ni wella’r GIG yn lleol a chenedlaethol. Mae aelodau CIC yn wirfoddolwyr lleol sy’n ymddwyn fel llygaid a chlustiau’r claf a’r cyhoedd; trwy wrando ar eu pryderon a gweithio gyda’r gwasanaeth iechyd i wella ansawdd gofal y claf.
Gofynnir i aelodau roi’r hyn sy’n cyfateb i dri i bum diwrnod y mis; darperir hyfforddiant ac ad-delir unrhyw ‘dreuliau parod’, megis costau teithio.

Os am wybod mwy, cysylltwch â CIC Hywel Dda :
01646 697610 neu
member.recruitment@waleschc.org.uk neu
ewch i’r wefan www.communityhealthcouncils.org.uk

Share