Swyddog Cyfeirio Cymunedol x 5

Swyddog Cyfeirio Cymunedol x 5

Llawn amser:  37 awr yr wythnos: £21,166
Cyfnod penodol: Mawrth 2021 (yn amodol ar gyllid parhaol)

Dyddiad Cau: 10 Gorffennaf 2019 am 5yh     
Dyddiad cyfweliadau: 22/23 Gorffennaf 2019

I weithio fel rhan o’n tîm cymunedol i ddarparu cyfeirio er mwyn i unigolion gael mynediad at gymorth cymdeithasol, cymunedol a phartneriaeth er mwyn gwella iechyd a lles.

| Darllen mwy |

Share