Ymateb Cymunedol i Covid-19: holiadur byr

Ymateb Cymunedol i Covid-19: holiadur byr

Mae cynnydd wedi bod mewn gwirfoddoli ledled Sir Gaerfyrddin yn ystod y pandemig COVID-19. Mae CGGSG, Cyngor Sir Caerfyrddin a’i bartneriaid yn edrych i sicrhau bod gwirfoddoli ar ôl y pandemig yn cael ei osod ar sylfaen gynaliadwy.

Er mwyn gwneud hyn, yn gyntaf mae angen i ni ddeall yr amrywiaeth o weithgareddau y mae sefydliadau, grwpiau cymunedol a’u gwirfoddolwyr wedi ymgymryd â nhw. Drwy gwblhau’r holiadur byr yma byddwch yn ein helpu i adnabod bylchau ac anghenion gwirfoddolwyr yn y dyfodol.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/6LM53LV

Ystyriwch hefyd fynychu un o’n cyfarfodydd rhithwir i’n helpu i ddatblygu fframwaith ar gyfer cefnogi gwirfoddoli yn Sir Gaerfyrddin.

Share