Compact

Mae Compact y Sector Gwirfoddol yn amlinellu’r egwyddorion a’r camau y mae angen eu cymryd i greu perthynas weithio bositif rhwng y sector gwirfoddol yn Sir Gaerfyrddin, Cyngor Sir Caerfyrddin a’r Bwrdd Iechyd Lleol.

Lawrlwytho Dogfen Compact

Lawrlwytho Côd Ymarfer ar gyfer Ariannu

Lawrlwytho Polisi Gwirfoddoli

Panel Cyswllt y Compact

Mae Panel Cyswllt y Compact (PCC) yn goruchwylio ac yn monitro’r berthynas rhwng y sector gwirfoddol, Cyngor Sir Caerfyrddin a’r Bwrdd Iechyd Lleol, ac o fewn hyn, y broses o weithredu Compact y Sector Gwirfoddol.

Mae Panel Cyswllt y Compact yn cynnwys aelodau o:

  • Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin
  • Cyngor Sir Gaerfyrddin
  • Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda
Share