Cysylltu Sir Gâr

Cysylltu Sir Gâr

Mae’r llwyfan hwn ar gyfer cymunedau i gysylltu a chefnogi ei gilydd, gan gadw hwyliau pawb yn dda trwy’r amser heriol hwn

Crëwyd Cysylltu Sir Gâr er mwyn dod â chymunedau ac unigolion ynghyd – man lle gallwch gynnig cymorth i’ch cymdogion a’r gymuned ehangach, neu ofyn iddynt am gymorth. Does dim prynu na gwerthu yma, dim ond pobl yn helpu pobl.

Mae’r platfform hwn ar gael ar gyfer unrhyw un sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin.  Ein nod sylfaenol yw hwyluso cyfnewid cynigion a cheisiadau rhwng pobl ym mhob un o’n trefi a’n pentrefi.

Mae Sir Gaerfyrddin yn lle bywiog a chadarnhaol, a gwyddwn fod yna ddiwylliant gwirfoddoli cryf yn bodoli eisoes ymhlith ein trigolion. Fodd bynnag, nid platfform gwirfoddoli yw Cysylltu Sir Gâr, ond banc amser.

Mae bancio amser yn caniatáu i chi gynnig cymorth i unrhyw un yn eich ‘cymuned’ (stryd, pentref, tref neu sir), yn gyfnewid am gredydau amser. Yna, gallwch wario’r credydau rydych wedi’u hennill trwy geisio cymorth gan eraill neu’u rhoddi i ffrindiau, perthnasau neu fudiadau a fyddai’n eu gwerthfawrogi’n fwy.

Felly, nid dyma’r lle ar gyfer gwirfoddoli traddodiadol – dyma’r lle ar gyfer gweithredoedd bach o garedigrwydd, ar hap, rhwng pobl yn Sir Gaerfyrddin, yn seiliedig ar y sgiliau unigol sydd gennych i’w cynnig, neu’r broblem benodol sydd gennych i’w datrys.

Share