Cysylltu â Charedigrwydd

Cysylltu â Charedigrwydd

Gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr.

Bwriad Cysylltu â Charedigrwyddydy creu dealltwriaeth am les a dylanwad caredigrwydd arnom ni ein hunain, ac eraill yn ein cymuned.

Cysylltu â Charedigrwydd – Pump Neges Allweddol

  1. Mae caredigrwydd i bawb – Mae caredigrwydd yn gynhwysol, nid yw’n gosod rhwystrau ac nid yw’n gwahaniaethu – mae ar gyfer pawb!
  2. Mae caredigrwydd yn dda i ti – Mae ymchwil feddygol wedi profi fod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn cael effaith gorfforol gadarnhaol arnom
  3. Mae caredigrwydd yn ein cysylltu – Mae’n dod â ni at ein gilydd ac yn ein helpu i rannu
  4. Mae caredigrwydd yn ein hamddiffyn – Profwyd fod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn ein helpu i fyw bywydau hirach ac hapusach.
  5. Mae caredigrwydd yn ysbrydoli – Pan fydd eraill yn garedig rydym yn fwy tebygol o fod yn garedig ein hunain

Gwefan:  cysylltuacharedigrwydd.cymru

Twitter:

Facebook:

Sesiwn Ymwybyddiaeth Ar-lein

Rydym yn cynnal sesiynau rhad ac am ddim arlein ac wyneb yn wyneb, ar draws Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro er mwyn codi ymwybyddiaeth am Garedigrwydd.

O Garedigrwydd yn y Gymuned i Garedigrwydd yn y Gweithle, byddwn yn dangos buddion caredigrwydd a’r modd y mae’n gallu chwarae rhan fawr yn eich bywyd.   Cofrestrwch yma

Ymgyrchoedd

Share