Cysylltu Gofalwyr

Ydych chi’n ofalwr sy’n chwilio am wasanaethau neu gyngor i’ch cefnogi yn eich rôl gofalu?

Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiad cymunedol i ofalwyr a fydd yn rhoi mynediad a chymorth i chi i amryw o wasanaethau lleol Sir Gar.

Dewch draw i ddarganfod pa gymorth a chefnogaeth sydd ar gael, ynghyd â’r cyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau a gweithdai gan gynnwys:

  • Gweithdy Gofal Celf- 10 am – 1 pm
  • Gweithdy Cerddoriaeth dan ofal Bongo Clive – 1 am – 12 pm
  • Ymddangos ymarfer Corff ‘O’r pen-i’r traed’ – 1:30 pm
  • Tylino Dwylo ymlaciol gan y Body Shop

Edrychwn ymlaen at eich gweld !

Dydd Mercher 12 Mehefin 2019 10 am – 4 pm

Neuadd Ddinesig San Pedr

1 Sgwâr Nott Caerfyrddin SA31 1PG

Lawrlwythwch y poster

Share