Ymgynhori: Fforwmau y Sector Gwirfoddol Sir Gâr

Ymgynhori: Fforwmau y Sector Gwirfoddol Sir Gâr

Mae Fforwm y Sector Gwirfoddol yn bodoli i ddod â grwpiau cymunedol a gwirfoddol sy’n weithgar ar draws Sir Gaerfyrddin i drafod materion pwysig a chael llais.

Nod y fforwm yw sicrhau deialog effeithiol, ymgynghori a’r berthynas rhwng grwpiau lleol a’r sector statudol. Mae’n gyfle i’r sector gwirfoddol gael eu cynrychioli ar grwpiau cynllunio perthnasol; creu llais y sector gwirfoddol sydd â’r nerth i ddylanwadu. Mae ein fforymau generig a fforymau thematig yn digwydd yn chwarterol.

Hoffem glywed eich barn am y Fforymau Sector Gwirfoddol a ffyrdd gallwn wella ein gwasanaethau i chi’r sector gwirfoddol. P’un ydych yn mynychu’r fforwm sector gwirfoddol neu dim, a fedrwch gymryd 2 funud i ateb y 10 cwestiwn amlddewis drwy glicio ar yr eicon isod.

Hyperddolen i’r holiadur

Hoffem ddiolch i chi am eich help ag amser i gwblhau’r holiadur.

Am pellach wybodaeth, cysylltwch â Kelly Price, Swyddog Datblygu Prosiect Creu’r Cysylltiadau, CAVS, ffôn 01267 245555, e-bost Kelly.Price@cavs.org.uk.

Share