Gydlynydd – Canolfan Deuluol Tymbl

Gydlynydd – Canolfan Deuluol Tymbl

Canolfan Deuluol Tymbl
Rydym yn chwilio am
Gydlynydd
21 awr yr wythnos
Circa £13,016 y flwyddyn
Apwyntiad Tymor Penodedig 3 blwyddyn i gychwyn tan 31eg Rhagfyr 2020,
gyda posibilrwydd o estyniad cynundeb
(yn ddibynol ar ffynonellau ariannol)

Gydag addysg at lefel gradd a phrofiad o weithio gyda theuluoedd
Mae’r swydd yn amodol ar archwiliad cofnodion troseddol.
Dyddiad Cau: 27.10.17
Cyfweliadau ar: 02.11.17

Am ffurflen gais, anfonwch
amlen fawr gyda stamp arni at:
Vicky Day
Tumble Family Centre
Woodland Park
Heol Y Neuadd
Tumble
SA14 6EL

Neu e-bost: tumblefamilycentre@outlook.com

Share