Coronafeirws – Gyda phwy y dylid cysylltu

Coronafeirws – Gyda phwy y dylid cysylltu

Oes angen gwirfoddolwyr arnoch chi?

Os ydych chi’n grŵp cymunedol neu’n sefydliad sydd angen gwirfoddolwyr, ychwanegwch eich gofynion ar gwefan Gwirfoddoli Cymru carmarthen.volunteering-wales.net

Am unrhyw help gyda hyn, e-bostiwch volunteering@cavs.org.uk

Ydych chi eisiau gwirfoddoli?

Cofrestrwch a dewch o hyd i rôl ar carmarthen.volunteering-wales.net

Am unrhyw help gyda hyn, e-bostiwch volunteering@cavs.org.uk

Oes angen help arnoch chi e.e. i’r henoed, bregus ac ynysig?

  • Ffoniwch Cyngor Sir Gâr ar 01267 234567. Mae hwn ar gael rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos.
  • Ydych chi dros 65?

Cyngor Sir Gâr – Cefnogaeth gymunedol

<< Yn ôl i brif dudalen Coronafeirws

Share