COVID 19 – Gwybodaeth am gyllid

COVID 19 – Gwybodaeth am gyllid

Mae cyllid newydd ar gael i roi cymorth i amrywiaeth eang o sefydliadau y mae’r Coronafeirws wedi effeithio arnynt.

Mae amrywiol grantiau wedi cael eu cyhoeddi i helpu elusennau, sefydliadau a grwpiau cymunedol i barhau i ddarparu gwasanaethau mawr eu hangen a rhoi cymorth i gymunedau.

Bydd prosiectau y mae’r Coronafeirws wedi cael yr effaith fwyaf arnynt ac sy’n cefnogi rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn gallu elwa o gymorth ariannol. Mae’r pecynnau cyllid yn rhychwantu’r sectorau cymunedol, elusennol, treftadaeth, addysg, yr amgylchedd, chwaraeon a’r celfyddydau. Am manylion pellach ewch i Cyllido Cymru

Os oes angen cymorth cyllido ar eich mudiad, cysylltwch â ni ar 01267 245555 neu e-bostiwch admin@cavs.org.uk

<< Yn ôl i brif dudalen Coronafeirws

Share