Canllawiau Covid-19 i gymunedau yn Sir Gaerfyrddin

Canllawiau Covid-19 i gymunedau yn Sir Gaerfyrddin

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS) yn gweithio gyda’i
gilydd i ddarparu canllawiau i gymunedau sydd eisiau dod at ei gilydd yn ystod y cyfnod hwn.

Canllawiau Covid-19 i gymunedau yn Sir Gaerfyrddin
Mae’r pecyn yn cynnig enghreifftiau o adnoddau y gall grwpiau cymunedol eu defnyddio pe baent yn dymuno gwneud
hynny.

Byddwn yn canolbwyntio ar gefnogi gwirfoddolwyr mewn
cymunedau lleol ar draws Sir Gaerfyrddin sy’n cynnig eu
cymorth trwy estyn allan i’r sawl sydd ei angen fwyaf.

Share