COVID-19 Gwasanaethau Infoengine

COVID-19 Gwasanaethau Infoengine

Gwasanaethau Cymorth Cymunedol COVID-19 ar infoengine.

Ydych chi’n cynnig cefnogaeth i’ch cymuned yn ystod yr epidemig Coronavirus?
Hyrwyddwch y gwasanaethau sydd gennych ar gael. Cofrestrwch ar
infoengine, y cyfeirlyfr ar-lein o wasanaethau’r trydydd sector, i adael
i’ch cymuned wybod sut y gallwch eu helpu yn ystod yr amseroedd
anodd hyn. Infoengine yw’r lle ar gyfer yr holl wasanaethau a ddarperir
gan elusennau, sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol. Helpwch
ni i rannu’ch gwasanaethau trwy gofrestru nawr!

Os ydych chi’n cynnig gwasanaeth newydd mewn ymateb i COVID-19, ystyriwch ychwanegu’r gwasanaeth hwn at Infoengine. Byddem ni’n awgrymu eich bod yn defnyddio ‘COVID-19 Cymorth Cymunedol’ o fewn eich disgrifiad, i helpu defnyddwyr i ddod o hyd i’ch gwybodaeth. Bydd hyn yn helpu’r sawl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau i wybod pa gymorth a chefnogaeth sydd ar gael. Dyma rai enghreifftiau o wasanaethau sydd wedi ychwanegu eu gwybodaeth nhw at y system yn barod

Rydym ni’n gwerthfawrogi’n fawr iawn cynnwys eich gwybodaeth a’ch cefnogaeth ar yr adeg anodd hon. Felly, a fyddech chi cystal ag adolygu a diweddaru gwybodaeth sydd yno’n barod lle bo angen neu ychwanegu gwybodaeth newydd er mwyn iddi fod ar gael i ddefnyddwyr ar y safle.

Os hoffech help i gofrestru’ch gwasanaethau, cysylltwch â’ch Cyngor
Gwirfoddol Sirol (CGS) lleol. ( CAVS yn Sir Gaerfyrddin )

Share