Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Bydd lleoliadau cerddoriaeth; stiwdios recordio ac ymarfer; sefydliadau ac atyniadau treftadaeth; amgueddfeydd a gwasanaethau archifau achrededig; llyfrgelloedd; digwyddiadau a’r rheini sy’n darparu cymorth technegol ar eu cyfer; sinemâu annibynnol, a’r sector cyhoeddi yn gallu gwneud cais am gyfran o £18.5 miliwn a fydd ar gael o dan y gronfa newydd.

Mae’r cyllid diweddaraf hwn yn rhan o becyn gwerth £53 miliwn gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r sector diwylliannol a’r sector celfyddydau wrth iddynt ddygymod â gostyngiad dramatig yn eu refeniw o ganlyniad i’r pandemig.

Ydych chi’n gymwys i gael cymorth ? gwiriwr cymhwystra ar gael ar-lein   Bydd y gronfa ar agor i geisiadau yn yr wythnos sy’n dechrau 14 Medi ac yn cau 2 Hydref 2020

Share