Prosiect Cefnogi Unedig Sir Gâr

Prosiect Cefnogi Unedig Sir Gâr

Prosiect Cefnogi Unedig Sir Gâr

Mae CUSP yn gwmni cydweithredol trydydd sector i leihau effaith anabledd ac afiechyd. Er mwyn atal anghenion rhag datblygu ymhellach, arafu dirywiad, helpu i adennill annibyniaeth a darparu llwybr effeithiol i wasanaeth statudol YN UNIG pan fydd eu hangen.

Mae CUSP yn targedu pobl sydd mewn perygl o golli annibyniaeth trwy iechyd gwael neu gynyddu eiddilwch, i atal neu arafu unrhyw ddirywiad a cheisio gwella eu sefyllfa trwy atebion yn y gymuned ac mae’n wasanaeth ataliol haen 2 i leihau effaith anabledd neu afiechyd.

Am fwy o wybodaeth gweler Amlinelliad y Prosiect.

Share