Dawns Amser Te & Dyddiau Cysylltu CUSP

Dawns Amser Te & Dyddiau Cysylltu CUSP

Yn Dathlu Blwyddyn o Garedigrwydd yn Cefnogi Pobl dros Sir Gaerfyrddin (Prosiect Ymuno Sir Gaerfyrddin)

Partneriaeth o elusennau ac asiantaethau lleol sy’n helpu pobl i fyw bywydau iach, hapus ac annibynnol.

Bydd y ddawns de am Ddim ar ddydd Gwener 22ain Mehefin yn cynnwys: Cerddoriaeth Fyw, Te, Coffi, Teisennau, a raffl am ddim.

Bydd hi hefyd yn gyfle i gwrdd â holl bartneriaid PYSG.

Mae croeso i bawb – Bwciwch yma 

I ddarganfod mwy ffoniwch 01554 745480 neu ebostiwch ni ar BRCSSP-llanelli@redcross.org.uk

Ymunwch â ni mewn cyfres o ddyddiau cysylltu i weld sut gallwn ni helpu chi a’r teulu.

Dydd Llun, Mehefin 18fed: Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, 9yb-12yh. Ysbyty Glangwilli, Caerfyrddin, 1yh-4yh.

Dydd Mawrth, Mehefin 19eg: Charlie’s, Pensarn, Caerfyrddin, 9yb-12yh. B&Q, Caerfyrddin, 1yh-4yh.

Dydd Mercher, Mehefin 20fed: Co-op, Cross Hands, 9yb-12yh. Tesco, Rhydaman, 1yh-4yh

Dydd Iau, Mehefin 21ain: Plas Llanelly, Llanelli, 10yb-2yh

Dydd Gwener, Mehefin 22ain: Dawns De, Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin, 12.30yh-3yh

Mwy o wybodaeth CUSP

Share