GWEINYDDWR GWASANAETHAU CWSMERIAID Hafan Cymru

GWEINYDDWR GWASANAETHAU CWSMERIAID Hafan Cymru

Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion,  eu phlant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn gweithio’n bennaf gyda rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig, gan eu helpu i adfer eu hannibyniaeth.

GWEINYDDWR GWASANAETHAU CWSMERIAID
Pensarn, Caerfyrddin
37awr –yr wythnos
£16,260 pro rata y flwyddyn- £16,400 pro rata ar ôl gorffen cyfnod prawf llwyddiannus
Cymraeg hanfodol: Nac ydy
CYF: 91CS

Dyddiad cau  Canol dydd 22.01.18

Cyfweliadau 29.01.18
Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

Sy’n ofynnol are gyfer y swydd:
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch & rhestr ar gyfer gweithlu plant & oedolion

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i: www.hafancymru.co.uk

Share