Cymryd ‘Ymyrraeth Uwch’ O Ddifrif 20.06.19

Cymryd ‘Ymyrraeth Uwch’ O Ddifrif 20.06.19

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol o wasanaethau megis ‘llinell gofal’ – y larwm gwddf sy’n rhoi rhybudd pan fydd angen cymorth ar ddefnyddiwr. Mae rhai pobl hefyd yn ymwybodol o’r synwyryddion a’r cyfarpar arall sy’n gallu helpu pobl ag anghenion mwy i gadw’n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.

Ond a wyddech chi fod Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi cyflwyno cynnig llwyddiannus ar gyfer prosiect ‘prawf cysyniad’ Gofal trwy Gymorth Technoleg, sydd gwerth £7m?

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyllid i gefnogi dros 5000 o bobl ledled y rhanbarth. Mae’r prosiect yn cynnwys cysylltiad â gwasanaethau monitro galwadau, ynghyd â’r canlynol:

  • Asesiad Llesiant seiliedig ar gryfderau
  • Cynlluniau Aros yn Iach wedi’u personoli, gydag amcanion ar gyfer gwelliant yr unigolyn
  • Galwadau wedi’u trefnu gyda defnyddwyr
  • Ymateb cyflym

Cydnabod bod angen cryfhau gwytnwch yn gynnar, mae dyluniad y prosiect yn cynnwys y canlynol:

  • Cynhwysiant cymdeithasol ar sail TG, sy’n seiliedig ar ddull enwog ac arloesol Vincles
  • Cynyddu’r gallu i gefnogi’r gymuned
  • Cynyddu’r cymorth sydd ar gael i ofalwyr
  • Rhagor o gymorth ar gyfer pobl sydd mewn perygl o gael codwm, neu sydd wedi cael codwm

Rydym yn credu y gallai’r prosiect chwyldroi ein hymagwedd tuag at wytnwch. Oes diddordeb gennych?  Rhagor o fanylion:

18 Mehefin 2019, 10:00 – 12:00 Pembrokeshire Archives, Prendergast, Haverfordwest, SA61 2PE
20 Mehefin 2019, 10:00 – 12:00 CAVS, 18 Queen Street, Carmarthen, SA31 1JT
20th Mehefin 2019, 14: – 16:00 Town Hall, Llanelli, SA15 3DD

I archebu eich lle, anfonwch neges e-bost at Jessica Rees: JessicaARees@sirgar.gov.uk

Share