Gweithiwr Tadau – Yng Nghanolfan Deuluol Porth y Tywyn

Gweithiwr Tadau – Yng Nghanolfan Deuluol Porth y Tywyn

Yng Nghanolfan Deuluol Porth y Tywyn

16 awr yr wythnos

£6955 y flwyddyn

Yn ofynnol ar gyfer y swydd: cymhwyster perthnasol neu brofiad sylweddol mewn addysg, iechyd, gofal cymdeithasol neu datblygiad cymunedol a/neu weithio gyda rhieni a phlant ifanc

I gael pecyn cais, danfonwch e-bost at admin@plantdewi.co.uk

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Geirdaon

Dyddiad cau NEWYDD : Dydd Mercher 6 Mehefin 2018

Ariennir gan y Loteri Cenedlaethol drwy gyfrwng y Gronfa Loteri Fawr

Share