Dyddiadau i’ch dyddiadur 2017

Dyddiadau i’ch dyddiadur 2017

Nodir bod y cyrsiau isod â chost, heblaw am y rhai sydd wedi cael eu nodi Am ddim. Mae’r Rhwydweithiau a’r Fforymau am ddim hefyd.

Hyfforddiant

Rheoli Gwirfoddolwyr  Cwrs Achrededig
26/09/17, 03/10/17, 17/10/17, 24/10/17 & 31/10/17
WEDI EI OHIRIO tan Gwanwyn 2018
Mae cost i’r cwrs yma

Ymwybyddiaeth o hunanladdiad
03/10/17 10.00 – 12.30
Am ddim

Llywodraethu’ch Mudiad
05/10/17 10.00 – 16.00
Mae cost i’r cwrs yma

Anhwylder deubegwn
12/10/17 10.00 – 12.30
Am ddim

Amddifyn Sylfaenol Cymru Gyfan
01/11/17 10.00 – 16.00
Mae cost i’r cwrs yma 

Rheoleiddio Gwarchod Data Cyffredinol
28/11/17 10.00 – 13.00
Mae cost i’r cwrs yma                           

 

Digwyddiadau 3ydd Sector

CVON
10/10/17 10.30 – 12.30

Rhwydwaith Ymddiriedolwyr
16/11/17 10.00 -12.00

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGSG
21/11/17 10:30am

Fforwm 3ydd Sector
07/12/17 10.00 – 13.00

Share