Dyddiadau i’ch dyddiadur 2019

Dyddiadau i’ch dyddiadur 2019

Nodir bod y cyrsiau isod â chost, heblaw am y rhai sydd wedi cael eu nodi Am ddim. Mae’r Rhwydweithiau a’r Fforymau am ddim hefyd.

Mae ffi am y cyrsiau ar lefelau : Cymdeithasau Gwirfoddol (Aelod o CAVS), Cymdeithasau Gwirfoddol (Ddim yn Aelod) a Masnachol

Hyfforddiant:

Prosiect Gwirfoddoli Gwledig – Cwmaman Cyfleoedd Hyfforddiant am ddim

Ffit am Nawdd
16/04/19 10.00 – 16.00
Am ddim

Sesiynau Nawdd

Sesiwn Nawdd Rhanbarthol gyda Sylfaen Lloyds
11/04/19 10.00 – 12.30
Am ddim

Digwyddiadau 3ydd Sector:

Fforwm y Trydydd Sector Sir Gâr
04/04/19 10.00- 13.00
Am ddim

CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr)
09/04/19 10.30 – 12.30
Am ddim

Wythnos Elusennau Bach 2019: Diwrnod Mawr y Cyngor
18.06.19  Caerfyrddin lleoliad i’w gadarnhau

CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr)
09/07/19 10.30 – 12.30
Am ddim

Fforwm y Trydydd Sector Sir Gâr
19/09/19 10:30 -12:30 (TBC)
Free

CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr)
08/10/19 10.30 – 12.30
Am ddim

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS & Ffair Nawdd
21/11/19 10.30 – 14.00
Am ddim

Share