Dyddiadau i’ch dyddiadur 2019

Dyddiadau i’ch dyddiadur 2019

Nodir bod y cyrsiau isod â chost, heblaw am y rhai sydd wedi cael eu nodi Am ddim. Mae’r Rhwydweithiau a’r Fforymau am ddim hefyd.

Mae ffi am y cyrsiau ar lefelau : Cymdeithasau Gwirfoddol (Aelod o CAVS), Cymdeithasau Gwirfoddol (Ddim yn Aelod) a Masnachol

Hyfforddiant:

Gweithio Unigol
03.09.19 10.00am – 14.00pm
(ariannwyd trwy LEADER. Meini prawf perthnasol o dan Prosiect Gwirfoddoli Gwledig)
Am ddim

Hud Mentora 
05.09.19  9.30am – 4.30pm
(ariannwyd trwy LEADER. Meini prawf perthnasol o dan Prosiect Gwirfoddoli Gwledig)

Bod yn Ymddiriedolwr
10/10/19 10am – 2pm
Am ddim

Digwyddiadau 3ydd Sector:

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr
04/09/19 10am-12pm

Fforwm y Trydydd Sector Sir Gâr
19/09/19 10 -1pm

Sesiwn Wybodaeth & Gweithdy – Gyfleuster iechyd a lles Llanelli & Cross Hands
07/10/2019 10:00 am – 12:00 pm
Y Goleudy Llanelli

CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr)
08/10/19 10.30 – 12.30pm

Grŵp Iechyd a Lles
29/10/19 10am -12pm

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS & Ffair Nawdd
21/11/19 10.30 – 12pm

Share