Dyddiadau i’ch dyddiadur 2019

Dyddiadau i’ch dyddiadur 2019

Nodir bod y cyrsiau isod â chost, heblaw am y rhai sydd wedi cael eu nodi Am ddim. Mae’r Rhwydweithiau a’r Fforymau am ddim hefyd.

Mae ffi am y cyrsiau ar lefelau : Cymdeithasau Gwirfoddol (Aelod o CAVS), Cymdeithasau Gwirfoddol (Ddim yn Aelod) a Masnachol

Hyfforddiant:

Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl
12/02/19 10.00am – 12.30pm
Am ddim

Prosiect Gwirfoddoli Gwledig – Cwmaman Cyfleoedd Hyfforddiant am ddim
14/02/2019 10:00 am – 3:00 pm Cwmaman
Am ddim

Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad
25/02/19 10.00am – 12.30pm
Am ddim

Prosiect Gwirfoddoli Gwledig – Cwmaman Cyfleoedd Hyfforddiant am ddim
28/02/2019 10:00 am – 3:00 pm Cwmaman
Am ddim

Ymwybyddiaeth Anhwylder Deubegwn
25/03/19 10.00 – 12.30
Am ddim

Ffit am Nawdd
16/04/19 10.00 – 16.00
Am ddim

Sesiynau Nawdd

Ffair Nawdd gyda Sefydliad Cymunedol yng Nghymru (ma bwcio lle yn angenrheidiol)
26/02/19 (dyddiad newydd) 10.00am – 4.00pm
Am ddim

Sesiwn Nawdd gyda Phlant mewn Angen (ma bwcio lle yn angenrheidiol)
15/03/19 10.00 – 16.00
Am ddim

Sesiwn Nawdd Rhanbarthol gyda Sylfaen Lloyds
11/04/19 10.00 – 12.30
Am ddim

Digwyddiadau 3ydd Sector:

Grŵp Iechyd a Lles
14/02/2019 10:00 am – 12:00 pm
Am ddim

Time of Change – Cynhadledd Trydydd Sector Gorllewin Cymru 2019
21/02/19 10.00am – 3.00pm  Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn
Am ddim

Fforwm y Trydydd Sector Sir Gâr
04/04/19 10:30 -12:30 (TBC)
Am ddim

CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr)
09/04/19 10.30 – 12.30
Am ddim

CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr)
09/07/19 10.30 – 12.30
Am ddim

Fforwm y Trydydd Sector Sir Gâr
19/09/19 10:30 -12:30 (TBC)
Free

CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr)
08/10/19 10.30 – 12.30
Am ddim

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS & Ffair Nawdd
21/11/19 10.30 – 14.00
Am ddim

Share