Dyddiadau i’ch dyddiadur

Dyddiadau i’ch dyddiadur

Nodir bod y cyrsiau isod â chost, heblaw am y rhai sydd wedi cael eu nodi Am ddim. Mae’r Rhwydweithiau a’r Fforymau am ddim hefyd.

Hyfforddiant

Trafod a LLaw CANSLO
14/06/18 10.00 – 14.00
Mae cost i’r cwrs yma

Atal Trais yn y Gwaith CANSLO
18/06/18 9.15 – 16.30
Mae cost i’r cwrs yma

Gwahoddiad i gyfarfodydd rhwydweithio PQASSO Cymru
05/07/18 9.30 – 11.30
AM DDIM

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (1 Diwrnod)
05/09/18 9.15 – 16.30
Mae cost i’r cwrs yma

Cardiopulmonary Dadebru ac Awtomataidd Diffibrilio Allanol (4 Awr)
12/09/18 10.00 – 14.00
Mae cost i’r cwrs yma

Warden Tân
17/09/18 10.00 – 14.00
Mae cost i’r cwrs yma

Rheoleiddio Gwarchod Data Cyffredinol (rhai misoedd ymlaen)
19/09/18 10.00 – 13.00
Mae cost i’r cwrs yma

Ymwybyddiaeth o Gyffuriau ac Alcohol
20/09/18 10.00 – 14.00
Mae cost i’r cwrs yma

Gweithio Unigol
11/10/18 10.00 – 14.00
Mae cost i’r cwrs yma

Digwyddiadau 3ydd Sector

Grŵp Iechyd a Lles
Menter Cwm Gwendraeth Pontyberem
31/05/18

Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd
Sesiwn y 3ydd sector
28/06/18 10 -1pm

CVON (Carmarthenshire Volunteers Organisers Network)
10/07/18  10.30 – 12.30
AM DDIM

Ffair Nawdd
12/07/18   10.00 – 13.00
AM DDIM

Ffair Nawdd
11/09/18 10.00 – 13.00
AM DDIM

CVON (Carmarthenshire Volunteers Organisers Network)
09/10/18 10.30 – 12.30
AM DDIM

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS & Ffair Nawdd
22/11/18 10.30 – 14.00
AM DDIM

Share