Dyddiadau i’ch dyddiadur 2019

Dyddiadau i’ch dyddiadur 2019

Nodir bod y cyrsiau isod â chost, heblaw am y rhai sydd wedi cael eu nodi Am ddim. Mae’r Rhwydweithiau a’r Fforymau am ddim hefyd.

Mae ffi am y cyrsiau ar lefelau : Cymdeithasau Gwirfoddol (Aelod o CAVS), Cymdeithasau Gwirfoddol (Ddim yn Aelod) a Masnachol

Hyfforddiant:

Prosiect Gwirfoddoli Gwledig – Cwmaman Cyfleoedd Hyfforddiant am ddim

Gweithio Unigol
10.07.19 10.00am – 14.00pm
(ariannwyd trwy LEADER. Meini prawf perthnasol o dan Prosiect Gwirfoddoli Gwledig)
Am ddim

Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan
11.07.19 10.00am – 14.00pm
(ariannwyd trwy LEADER. Meini prawf perthnasol o dan Prosiect Gwirfoddoli Gwledig)
Am ddim

Bod yn Ymddiriedolwr
16.07.19 10.00am – 14.00pm
Am ddim

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (1 Diwrnod)
17.07.19 9.15am – 16.30pm
(ariannwyd trwy LEADER. Meini prawf perthnasol o dan Prosiect Gwirfoddoli Gwledig)

Hud Mentora 
05.09.19  9.30am – 4.30pm
Am ddim

Digwyddiadau 3ydd Sector:

Wythnos Elusennau Bach 2019: Diwrnod Mawr y Cyngor
18.06.19 10am -4:30pm
Neuadd Ddinesig San Pedr, 62 Heol y Brenin, Caerfyrddin SA31 1BA
Am ddim

CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr)
09/07/19 10.30 – 12.30
Am ddim

Fforwm y Trydydd Sector Sir Gâr
19/09/19 10:30 -12:30 (TBC)
Free

CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr)
08/10/19 10.30 – 12.30
Am ddim

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS & Ffair Nawdd
21/11/19 10.30 – 14.00
Am ddim

Share