Dyddiadau i’ch dyddiadur 2020

Dyddiadau i’ch dyddiadur 2020

Nodir bod y cyrsiau isod â chost, heblaw am y rhai sydd wedi cael eu nodi Am ddim. Mae’r Rhwydweithiau a’r Fforymau am ddim hefyd.

Mae ffi am y cyrsiau ar lefelau : Cymdeithasau Gwirfoddol (Aelod o CAVS), Cymdeithasau Gwirfoddol (Ddim yn Aelod) a Masnachol

Hyfforddiant:

Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl
28/01/20 10.00am – 12.30pm AM DDIM

Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad
04/02/20 10.00am – 12.30pm AM DDIM

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (1 Diwrnod)
06/02/20  9.15am – 4.30pm Cost : £90 public sector / £55 non-member / £45 member

Sesiynau Gwefan Gwirfoddoli Cymru
13/02/20 PAVS Hwlffordd
11.00-13.00 or 14.00 – 16.00

Ymwybyddiaeth Anhwylder Deubegwn
18/02/20 10.00am – 12.30pm AM DDIM

GamCare Merched a Gamblo
27/02/20 13.00 – 16.00pm AM DDIM

Sesiynau Gwefan Gwirfoddoli Cymru
18/03/20 CAVS Caerfyrddin
10.00-12.00 or 13.00 – 15.00 FREE

Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth (Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru)
23/03/2020 9.30am-12.30pm  Cymraeg 1.30-4.30pm  Saesneg

Hyfforddi a Mentora yn y gweithle. Rhaglen ymarferol ar gyfer Prif Weithredwyr y Trydydd Sector
20/04/20 – 27/04/20 – 04/05/20 – 11/05/20 – 18/05/20
09.30am – 16.30pm £450

Digwyddiadau 3ydd Sector:

CVON Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr
03/03/20 10.30am – 12.30pm AM DDIM

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector
04/03/20 10.00am – 12.00pm AM DDIM

Grŵp Iechyd a Lles 
17/03/20 10.00am – 12.00pm AM DDIM

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector
03/06/20 10.00am – 12.00pm AM DDIM

CVON Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr
07/07/20 10.30am – 12.30pm AM DDIM

Grŵp Iechyd a Lles
14/07/20 10.00am – 12.00pm AM DDIM

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector
09/09/20 10.00am – 12.00pm AM DDIM

CVON Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr
10/11/20 10.30am – 12.30pm AM DDIM

Grŵp Iechyd a Lles
12/11/20 10.00am – 12.00pm AM DDIM

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector
02/12/20 10.00am – 12.00pm AM DDIM

Share