Dyddiadau i’ch dyddiadur 2019

Dyddiadau i’ch dyddiadur 2019

Nodir bod y cyrsiau isod â chost, heblaw am y rhai sydd wedi cael eu nodi Am ddim. Mae’r Rhwydweithiau a’r Fforymau am ddim hefyd.

Mae ffi am y cyrsiau ar lefelau : Cymdeithasau Gwirfoddol (Aelod o CAVS), Cymdeithasau Gwirfoddol (Ddim yn Aelod) a Masnachol

Hyfforddiant:

Bod yn Ymddiriedolwr
24/10/19 10am – 2pm
Am ddim

Digwyddiadau 3ydd Sector:

CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr)
08/10/19 10.30 – 12.30pm

Grŵp Iechyd a Lles
29/10/19 10am -12pm

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS & Ffair Nawdd
21/11/19 10.30 – 12pm

Share