Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Rydym yn cynnig datblygu Ysbyty Glangwili Caerfyrddin fel ein Huned Drawma dros dro yn y blynyddoedd cyn adeiladu ein Hysbyty Gofal Brys a Gofal wedi’i Drefnu newydd.
Mae hyn ochr yn ochr â gwaith y Rhwydwaith Trawma Mawr cenedlaethol i leoli y Ganolfan Trawma Mawr ar gyfer de Cymru yn Ysbyty Athrofaol Cymru Caerdydd.

Bydd y gwasanaethau acíwt a brys sydd yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth ac Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd ar hyn o bryd yn aros, a byddant yn parhau i ddelio ag anafiadau trawmatig llai difrifol.

Bydd y cyfnod ymgysylltu yn rhedeg o 24 Mehefin 2019 tan 5 Awst 2019.

Dyddiad aildrefnu ar gyfer digwyddiad Caerfyrddin

29 Gorffennaf 2019, 3.00pm – 6.00pm

Clwb Bowlio Bro Myrddin
Teras Picton
Caerfyrddin
SA31 3BS

Galwch heibio ar unrhyw adeg rhwng 3pm a 6pm i ddarganfod mwy

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.bihyweldda.wales.nhs.uk/GwasanaethauTrawma o 24 Mehefin 2019

Share