Diana Award 2017

Diana Award 2017

Annwyl Syr neu Fadam,

Beth am ddechrau’r flwyddyn academaidd yma trwy enwebu person ifanc am wobr ysbrydoledig Diana!

Bydd enwebiadau llwyddiannus a gyflwynir erbyn y 9fed o Hydref 2017 yn cael eu dathlu gan INSPIRE Cymru ar yr 20fed o  Dachwedd 2017 yn Neuadd y Ddinas Caerdydd!

Cyflwynir Gwobr Diana i bobl ifanc sy’n ddewr, gofalgar, tosturiol yn enw Diana, Tywysoges Cymru. Mae deiliaid Gwobr Diana yn bobl ifanc sy’n gwneud gwahaniaeth eithriadol i fywydau eraill, ac wrth gwrs yr oedd Tywysoges Diana yn ysbrydoliaeth i ni gyd.

Os ydych yn adnabod person ifanc neu grŵp o bobl ifanc rhwng 9 a 18 oed sydd wedi bod yn cymryd rhan mewn o leiaf 12 mis o weithgareddau trwy drawsnewid bywydau pobl eraill ac wedi disgleirio trwy weithredu’n anhunanol wrth barhau i godi ymwybyddiaeth etifeddiaeth Diana, Tywysoges Cymru, yna ewch ati i enwebu eich person ifanc  ar gyfer y wobr arbennig yma. Bydd INSPIRE Cymru yn gweld bod eich arwr ifanc yn derbyn eu Gwobr Diana mewn seremoni wobrwyo ysgubol yma.  Yn ogystal â chyflwyno’r wobr bydd staff o’ch mudiad a’r bobl ifanc yn derbyn hyfforddiant arbenigol ar sut i fynd ati i ymgyrchu a gweithredu yn y gymuned. Os yw eich enwebai yn llwyddiannus byddant yn cael eu gwahodd i’r digwyddiad unigryw yma yng Nghaerdydd mis Tachwedd eleni, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon eich enwebiad erbyn y 9fed o Hydref, 2017.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth neu i ENWEBU NAWR!

A glywsoch chi am y Wobr Etifeddiaeth a lansiwyd gennym eleni? Os na, efallai y byddwch eisiau gweld Fideo o’r Wobr Etifeddiaeth hon Cofiwch os yr ydych am i enwebai unigol fod â chyfle i ennill y Wobr Etifeddiaeth yn 2018 bydd angen i chi gwblhau’r rhan olaf o’r ffurflen enwebu Gwobr Diana – ‘Gwobr Ychwanegol ar gyfer Gwobr Etifeddiaeth’. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am enwebu neu ar gyfer ein rhaglenni eraill, mae croeso i chi gysylltu gyda ni, yr ydym bob amser yma i’ch cynghori a’ch helpu. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich enwebiadau ar gyfer Gwobr Diana.

Daniel Gothard
Awards Coordinator
T: 0207 628 7499
www.diana-award.org.uk
Twitter: @Dianaaward
Facebook: www.facebook.com/thedianaaward

Share