Cadw eich mudiad yn ddiogel – Cynhadledd Trydydd Sector Gorllewin Cymru 1af Chwefror 2018

Cadw eich mudiad yn ddiogel – Cynhadledd Trydydd Sector Gorllewin Cymru 1af Chwefror 2018

Cyflwyniadau nodweddiadol :

  • Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) // Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)

  • Diogelwch Cyber // TARIAN, Uned Trosedd Ranbarthol De Cymru

  • Diogelu // WCVA

  • Diogelu eich elusen // Comisiwn Elusennau

  • Polisïau Arian wrth Gefn & Chynllunio Strategol // Bevan & Buckland

NAWR AM DDIM!

Ble: Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn, Pryd: 01.02.2018, Amser: 10.00-15.00

I archebu lle – cofrestrwch a Eventbrite  https://www.eventbrite.co.uk/e/keeping-your-organisation-safe-west-wales-third-sector-conference-tickets-41420864922

Lawrlwytho poster

Trefnwyd gan : TSSW PAVS CAVO CAVS

 

 

Share