Cymunedau Digidol Cymru – Arwyr Hwb

Cymunedau Digidol Cymru – Arwyr Hwb

Cymunedau Digidol Cymru>>

Dros y cyfnod cloi, mae pobl ifanc ledled Cymru wedi camu i fyny i rannu gwaith celf a negeseuon anhygoel gyda phobl fregus yn y gymuned.

Yn rhan o’n menter Arwyr Hwb, daeth dros 1,000 o eitemau i law i ddod â gwên i wyneb pobl a allai fod wedi’u hynysu.

Yn gweithio mewn lleoliad gofal/ysbyty ac am gael negeseuon/perfformiadau ysbrydoledig i’w rhannu â phobl yr ydych yn eu cefnogi?

Ewch i: http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/arwyr-hwb/

Share