Cymunedau Digidol Cymru -adnoddau ar-lein

Cymunedau Digidol Cymru -adnoddau ar-lein

‘Eich siop un stop ar gyfer adnoddau ar-lein yn ystod COVID-19’

Bydd technoleg ddigidol yn hollbwysig dros y misoedd nesaf er mwyn helpu pobl i gadw mewn cysylltiad, dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy siopa am hanfodion a chadw’n iach. Mae Cymunedau Digidol Cymru yma i helpu pobl i fynd ar-lein.

Rydyn ni wedi bod yn brysur yn casglu dolenni ac adnoddau defnyddiol ar 4 maes allweddol yn ystod argyfwng # Covid19: Arwahanrwydd Cymdeithasol, Cadw mewn cysylltiad, Adnoddau addysgol a Chefnogi eich iechyd meddwl. Gallwch ddod o hyd i bob pwnc sy’n cael sylw yma: https://www.digitalcommunities.gov.wales/covid-19/

Share