Anabledd Cymru Cynhadledd Flynyddol a CCB

Anabledd Cymru Cynhadledd Flynyddol a CCB

Cynhadledd Flynyddol a CCB

19 Hydref 2017

Canolfan Orbit, Merthyr Tudful

Amddiffyn ein Hawliau: Herio Agweddau

Siaradwyr Gwadd

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Carl Sergeant AC

Pennaeth Cymru Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Ruth Coombs

Reclaiming our Futures Alliance

Tara Flood

Ymunwch â ni am drafodaethau:

Confensiwn y CU ar Hawliau Pobl Anabl

Effaith Brexit

Fframwaith Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Byw’n Annibynnol

Diwedd ar gyni cyllidol?

A

Arddangosfa Wefan newydd DW

Sicrhewch eich lle nawr ar: www.eventbrite.co.uk/e/annual-conference-and-agm-19th-october-2017-tickets-37536701284 neu cwblhewch y ffurflen fwcio a atodir ac e-bostiwch hi atpaula.reed@disabilitywales.org neu ffoniwch ni ar 029 20887325

Share